شرایط فروش نقد و اقساط وانت کارا تک کابین و دو کابین اعلام شد.

باتوجه به جداول ذیل و انتخاب طرح موردنظر خود به نمایندگی ۱۰۵۸ گروه بهمن مراجعه فرمایید.